KOOKPLOEG SOLIDAIR GENT

Indrukwekkende dienstverlening van vzw De Tinten... | KOOKPLOEG SOLIDAIR GENT

Indrukwekkende dienstverlening van vzw De Tinten…

vzw De Tinten, partner van Kookploeg Solidair
vzw De Tinten, partner van Kookploeg Solidair
Vzw De Tinten is één van onze partnerorganisaties. Zij zijn een cruciale schakel in de ketting van onze warme maaltijden-organisatie.
 
 
Even voorstellen? Even voorstellen!
 

Mensen zonder wettelijk verblijf en daklozen 

De doelgroep waarvoor vzw De Tinten zich inzet, bestaat vooral uit mensen zonder een wettelijk verblijf en daklozen. Ze kunnen er terecht om zich te laten registreren, om zo gebruik te kunnen maken van verschillende hulpverlening-diensten. Wekelijks komen er zo’n 600 tot 1000 mensen over de vloer van vzw De Tinten.
 

Kookploeg meets De Tinten

De hulpverlening bestaat onder andere uit voedselbedeling, waar onze kookploeg ook een steentje aan bijdraagt. Daarnaast zijn er ook enkele kamers ingericht voor kleding en materiële bedeling.
 

Medische en educatieve zorg

Ook medische zorg is aanwezig: men kan er op consultatie bij de arts of de tandarts, maar ook bij een therapeut. Velen onder hem hebben een traumatische ervaring achter de rug, waarbij ze best wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. 
 
Kinderen worden ingeschreven in een school en tijdens de vakantieperiode trachten ze kinderen aan te sluiten bij een vakantiewerking, met de bedoeling hen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
 
Er wordt ook een cursus Nederlands aangeboden voor volwassenen.
 

De boekenzolder!

En dan heb je nog de grote boekenzolder waar men boeken kan kopen (en dat is meteen een duit in het zakje om enkele onkosten te dekken, zodat de mensen bijvoorbeeld bij de apotheker terecht kunnen).
 
Sabine, de sociale media-madam van Kookploeg Solidair, kreeg op 6 mei een volledige rondleiding in vzw De Tinten van coördinator Thierry. Haar eerste gevoel? Een indrukwekkend pand met een even indrukwekkende dienstverlening en allemaal goed georganiseerd. En dat positieve gevoel blééf 🙂 
 
 Sabine: “Helemaal onder de indruk stapte ik weer buiten. Best wel een grote nood die sommige mensen hebben, en best véél mensen ook. Goed dat er een organisatie als De Tinten bestaat, denk ik dan… ❤️