KOOKPLOEG SOLIDAIR GENT

850 Lege Magen in Gent... Gevuld! | KOOKPLOEG SOLIDAIR GENT

850 Lege Magen in Gent… Gevuld!

Lege Magen in Gent-actie
V.l.n.r. Monique (van cateringbedrijf Tores uit Wetteren), twee vrijwilligers van vzw De Tinten en initiatiefnemer Stijn De Roo, met 4 van de in totaal 850 (!) maaltijden die ze met het ingezamelde geld konden aankopen en verdelen.

Gentenaars Stijn De Roo en Hugo Bourgeois hebben net met groot succes hun actie “Lege Magen in Gent” beëindigd. Ze klopten af op 6 800 euro, dat is goed voor 850 maaltijden. Jazeker! Initieel hadden ze gehoopt op… 100 maaltijden. Van succes gesproken!

 

Allemaal partners!

De actie is een geslaagde samenwerking tussen volksvertegenwoordiger Stijn De Roo, Hugo Bourgeois, vzw De Tinten, vzw De Rode Lotus, cateraar Tores, het Gents Solidariteitsfonds in Moeilijke Tijden en Kookploeg Gent Solidair.

De heren zamelden het geld in, cateraar Tores stond in voor de bereiding van lekkere en gezonde maaltijden en de vzw’s verspreidden de maaltijden aan kwetsbare Gentenaars, meestal mensen die in armoede leven. Het Solidariteitsfonds en de Kookploeg hielpen vooral organisatorisch: we brachten de verschillende partners samen en hielpen de actie mee op poten zetten.

8 euro voor een lekkere maaltijd

Elke vrijdagmorgen dat de actie liep, leverde de cateraar 160 maaltijden af. Week na week volgden opnieuw reeksen van 160… tot elke maaltijd op zijn bestemming was.

Elke 8 euro betekent een extra gevulde maag die anders leeg zou blijven,” blikt Stijn De Roo terug. “We bedanken alle gulle schenkers. Zo zie je maar wat een beetje solidariteit van zo veel mensen teweeg kan brengen. Vele kleintjes maken een groot!